Demonstration af teknologier til bedre kundeoplevelser og øget kendskab til kundeadfærd i butikken

IBIZ-Techlab

Partnere

Om TechLab

IBIZ TechLab er et samarbejde mellem de tre IKT-orienterede GTS-Institutter; Teknologisk Institut, DELTA og Alexandra Instituttet samt Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervsakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører vi praksisnære videregående uddannelser. Vi er et af landets største erhvervsakademier med mere end 4.200 fuldtidsstuderende, 3.400 deltidsstuderende og 400 ansatte. Udviklingen og gennemførelsen af uddannelser skal skabe værdi for både studerende og virksomheder. Derfor arbejder vi målrettet for at sætte vores kompetencer i spil i konkrete forsknings- og innovationsprojekter  i samarbejde med videninstitutioner, virksomheder og studerende. Forsknings- og innovationsaktiviteterne skal bl.a. styrke akademiets undervisning, så den bygger på den nyeste forskning og viden.
Kontaktperson:

Kontakt_Gitte

Gitte Damgaard

Lektor Erhvervsakademi Aarhus

gida@eaaa.dk

+45 72 28 62 18

www.eaaa.dk

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og teknologi. Vi er en non-profit virksomhed, som er sat i verden for at skabe værdi, vækst og velfærd i Danmark.
Vi har de specialister, der skal til for at udvikle innovative, it-baserede produkter og services. Vores viden om software, udviklingsmetoder og samspillet mellem bruger, kommerciel relevans og teknologi hjælper virksomheder med at opnå forretningsmæssige gevinster.
Kontaktperson:

 

Kontakt_Peter

Peter Andersen

Senior Software Innovation Konsulent

peter.andersen@alexandra.dk

+45 23 38 24 79

 www.alexandra.dk

DELTA

DELTA er en selvejende højteknologisk virksomhed. Vi stiller viden til rådighed for alle og rådgiver samfund og industri om den teknologiske udvikling. Som vores kunders strategiske partner sikrer vi optimal anvendelse af avanceret teknologi. Vi udvikler, tester, certificerer og rådgiver i alle faser af vores kunders produktudvikling, inden produktet sendes på markedet.
Kontaktperson:

 

Kontakt_Morten_L

Mikkel Leth Olsen

Senior Software Innovation Konsulent

mikkel@ibiz-center.dk

+45 21 18 39 91

www.madebydelta.dk

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en selvejende og non-profit institution. Vi udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk og internationalt erhvervsliv. Vi deltager i udviklingsprojekter, som er til nytte for samfundet i tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og i udlandet.
kontaktperson:

 

Peter Lemcke Frederiksen

Seniorprojektleder

plf@teknologisk.dk

+45 72 20 20 74

 www.teknologisk.dk

 

Læs videre:
X

Få tips og nyheder om it og digitalisering

Tilmeld dig IBIZ Centers nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at digitalisere din virksomhed.

Vi udsender det ca. 6 gange årligt