Demonstration af teknologier til bedre kundeoplevelser og øget kendskab til kundeadfærd i butikken

IBIZ-Techlab

Ibiz Techlab case: Wonderful Copenhagen – GPS-teknologi

Cases

Hvordan kan adfærdstracking hjælpe turister?

Turisters bevægelse i byrummet er i samarbejde med Wonderful Copenhagen blevet udforsket i IBIZ Techlab. Viden omkring turisters færd og interessepunkter i København og omegn kan give anledning til forbedring af tilbud og målrettet guide til turister.

GPS-Teknologi og interessetilkendegiveler giver et klarere billede

Udgangspunktet var at finde frem til om, og hvordan det er muligt at indsamle data om specifikke segmenter af turisters bevægelse mens de besøger København. De indledende idéer adresserede primært det teknologiske aspekt omkring hvordan det rent praktisk kunne lade sig gøre, og incitamentet for turisterne i at bidrage med viden om deres bevægelser, idet de blev vurderet til at være de primære barrierer for udviklingen af et koncept. Det blev derfor besluttet at undersøge disse nærmere gennem konstruktion af en prototype og en kombination af brugertest og afholdelse af fokusgrupper.

Iterativ udvikling med brugerne i fokus

Ved udarbejdelse af flere prototyper og test heraf, blev testpersoner bedt om at afprøve konceptet over en enkelt dag, for efterfølgende at diskutere oplevelsen med konceptet. Ved at benytte sig af en iterativ design proces og gentagende tests, opdager man hurtigt problematikker og udfordringer. På den måde kan man hurtig ændre konceptet ud fra konkret data fra brugerens oplevelse og derved skabe et koncept baseret på læring omkring teknologi og indsigt fra brugertests samtidigt.

Download den fulde casebeskrivelse her.

Læs videre:
X

Få tips og nyheder om it og digitalisering

Tilmeld dig IBIZ Centers nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at digitalisere din virksomhed.

Vi udsender det ca. 6 gange årligt