Demonstration af teknologier til bedre kundeoplevelser og øget kendskab til kundeadfærd i butikken

IBIZ-Techlab

IBIZ TechLab case # 1: Ringe

Cases

500.000 hænder tager årligt i døren ind til Midtfyns Fritidscenter og faciliteterne må derfor betragtes som et af Ringes helt store aktivitets-hotspots. Der satses ligeledes politisk og lokalplans-mæssigt på centerets fremme bl.a. med et tilstødende nybygget hotel, der åbnede d. 1. juli 2016.

Stort kundepotentiale for den lokale detailhandel

Fritidscentret er placeret ca. 500 meter fra torvet i Ringe bymidte men er udfordret af dårligt gang-flow og dårlig skiltning for ikke-kendte i byen. Desuden antages det at størstedelen af centrets brugere kommer fra Ringes opland og derfor ankommer i bil hvilket gør, at man som besøgende aldrig har en berøringsflade med butikslivet i Ringe.

Med det store kundepotentiale for den lokale detailhandel var det essentielt at undersøge, hvordan man gennem teknologiske løsninger og oplevelser kunne muliggøre et kendskab til Ringes faciliteter og skabe en kontaktflade med butiksmiljøet, når man som besøgende fra oplandet besøger et interessepunkt i en provinsby med en stabil hyppighed, som det er tilfældet i mange danske provinsbyer.

Forundersøgelsen

Forundersøgelserne blev gennemført fra april – juni 2016 og bestod af bl.a. observationer og interviews med butiksdrivende i Ringe by. Disse informationer gav næring til udformningen af et spørgeskema omkring brugerne af Midtfyns Fritidscenters daglige praksis og gang i centrets faciliteter.

Interviews, spørgeskemabesvarelser og en undersøgelse af state of the art har dannet grundlaget for, hvilke teknolgier der blev sat i spil i demonstrationerne i Ringe.

Download den fulde casebeskrivelse her.

For yderligere information kontakt venligst seniorprojektleder Peter Lemcke Frederiksen på +45 7220 2074 eller plf@teknologisk.dk

Læs videre:
X

Få tips og nyheder om it og digitalisering

Tilmeld dig IBIZ Centers nyhedsbrev og bliv bedre klædt på til at digitalisere din virksomhed.

Vi udsender det ca. 6 gange årligt